Dolgu Enjeksiyonunda Güncel Kavramlar

Blog geri dön

Temporal Hacimlendirme ve Gençleştirme

Tedavi Hedefleri ve Planlanan Sonuçlar

Şakak gençleştirmede amaç, her bireye uygun, güvenli ve etkili bir şekilde genç ve estetik bir sonuç elde etmektir. Örneğin, yüzü kemikli ve cildi ince olan bir bireyin şakakları, daha yuvarlak yüzlü ve daha kalın bir cilde sahip bir kişiye göre daha fazla çukurluğa sahip olmalıdır. Bu alanda enjektörün karşılaştığı zorluklar arasında vasküler yapılar, çiğneme kasları ve kafatasının elçi ve diploik damarları yer alır. Tedaviye ihtiyaç duyan kişilerde bu bölgedeki deri ince olabilir; bu nedenle kullanılan ürün uygun yerleştirilmediği takdirde görünür hale gelebilmektedir.

İşlem Öncesi Planlama ve Hazırlık

Uygun bir adayın seçimi, enjeksiyonu yapan doktorun eğitimli gözüne bağlıdır. Birçok hasta bu bölgede bir boşluk olduğunun farkında olmayabilir ve bunu tedavi eden doktor tarafından ayna veya fotoğraflarla anlatılması gerekir. Bazen daha dengeli ve genç bir sonuç için bu estetik birimin tedavisi şarttır. Fotoğraflamada, üstten eğik bir görüntü kullanımı önemlidir (Şekil 1). Hastanın antiseptik bir solüsyonla hazırlanması gerekir. Bu hazırlık bazen yüzde bazen aylar sonra ortaya çıkabilen gözlenen enfeksiyonla daha da önem kazandı. Lidokain kullanılarak dolgunun viskozitesinin düşürülmesi düşünülebilir. İnce derili kişilerde düzensizliklere neden olma endişesi varsa, bu seyreltme en uygunudur. Enjeksiyon sırasında çevredeki yapılara geçiş planlanmalıdır. Örneğin, şakak bölgesi şakak çizgisinde alına geçiş yapar ve bunun medialinde hacim kaybı varsa, optimal bir estetik sonuç, yumuşak bir geçiş için şakak çizgisinin ötesine medial olarak kademeli enjeksiyon gerektirebilir.

Şekil 1. Üstün eğik görünüm

Hasta Konumlandırma

Temporal alan oldukça sabittir ve başın pozisyonuyla önemli ölçüde değişmez veya hareket etmez; bu nedenle uygun pozisyon, rahatlığa ve enjeksiyon kolaylığına bağlıdır. Bu durum orta yüz ve çene hattı ile zıttır, çünkü bu birimler baş pozisyonuna bağlı olarak dikeyden sırtüstüne değişir.

Prosedürel Yaklaşım

Bu bölgede enjeksiyon için tanımlanmış birkaç teknik vardır. Yazarlar, güvenlik ve hacim verme kolaylığı nedeniyle deri altı enjeksiyonları tercih etmektedir. Hastalar geçici temporal boşluk derecelendirme sistemi kullanılarak derecelendirilebilir. Uygulama yapılacak bölge belirlendikten sonra anestezik krem sürülür ve antiseptik solüsyon ile cilt hazırlanır. Enjeksiyonlar deri ile yüzeysel temporal fasya arasına, hemen deri altı dokuya yapılır. Enjeksiyon başına hacim 0.1 ml veya daha az olan küçük alikotlarda tutulur. Her enjeksiyondan sonra cilde masaj yapılır.

Olası Komplikasyonlar ve Yönetimi

İlk yazar bu prosedürü uygularken hiçbir zaman önemli bir komplikasyon yaşamamış olsa da, çoğunlukla bu bölgeye yapılan enjeksiyonlar sonucu damar tıkanıklıklarına bağlı komplikasyonlar bildirilmiştir. İlk yazarlardan birinin muayenehanesinde yapılan bir araştırmaya dayanarak, komplikasyonlar veya advers olaylar, araştırma ilacı veya cihazının kullanımıyla zaman içinde ilişkilendirilen herhangi bir olumsuz veya amaçlanmayan işaret, semptom, reaksiyon veya hastalık olarak tanımlandı. Güvenlik, tüm ziyaretlerde ve hasta günlüklerinde tüm lokal ve sistemik yan etkiler değerlendirilerek değerlendirildi. Değerlendirici tarafından ve hasta günlükleri aracılığıyla belgelenen tüm yan etkiler hafif veya orta düzeydeydi ve 2 haftalık takipte düzeldi. Bir hasta günlüğüne “hiperpigmentasyon” kaydetti; ancak 2 hafta içinde izler tamamen görünmez hale geldi ve hastayı sorguladıktan sonra, araştırmacı advers olayın ekimoz olduğunu belirledi.

Bir pratisyeninin şakak bölgesindeki vasküler nekrozla ilgili olarak yazarlardan biriyle temasa geçtiği 2 örnek vardı. Her iki durumda da dolgu maddesinin derin dokulara enjekte edildiği bildirildi. Her iki durumda da ana belirtiler arasında alnın yan tarafında ağsı bir modele doğru ilerleyen geçici beyazlama, başlaması geciken ve enjeksiyondan birkaç saat sonra yoğunlaşan belirgin ağrı ve herpetik bir salgın olarak yorumlanan veziküllerin görünümü vardı. Bu hastalarda yüzeysel dermiste skarla birlikte nekroz gelişmeye devam etti. Her iki uygulayıcı da beyazlaşmayı gördüklerinde cilt pembeleşene kadar bölgeye masaj yaptıklarını bildirdi. Birinci yazarın görüşüne göre, ürünün büyük bir bolusu intraarteriyel olarak infüze edildikten ve masaj yapıldıktan sonra uç arteriyollere doğru distal olarak hareket etmeye zorlanır. Parçacık boyutuna bağlı olarak, karşılık gelen damar çapındaki konaklama, ani geçici revaskülarizasyonu ve ardından beyazlamış ve morumsu derinin retiküler modelini açıklayabilir.

İşlem Sonrası Bakım

İşlemden hemen sonra hastadan yaklaşık 5 dakika hafif basınç uygulaması istendi ve ardından buz kompres uygulandı. Tüm deneklere geçici darbeler, morarma, şişlik, baş ağrısı ve çiğneme sırasında hassasiyet konusunda danışmanlık verilir.

Rehabilitasyon ve İyileşme

Tüm hastalara enjeksiyon seansı biter bitmez normal günlük aktivitelerine dönmeleri tavsiye edilir. Bununla birlikte, olası şişlik ve morlukları önlemek için hastalara 24 saat boyunca yorucu egzersizlerden kaçınmaları önerilmelidir.

Sonuçlar

Bir klinik çalışmada, tüm hastalar prosedürün estetik sonucundan memnundu. İlk yazarın 1000’den fazla hastayı bu teknikle tedavi etmesinde memnuniyetsizlik oranı son derece düşüktür (Fig 4 ve 5).

Şekil 4. İşlem öncesi               

                                           

Şekil 5. Şakak bölgesine enjeksiyondan 12 ay sonra

Orta Yüz ve Malar Hacimlendirme

Orta yüz gençleştirmede birçok cerrahi yaklaşım tarif edilmiştir. Yüz dolgularının kullanımı geliştikçe, daha fazla hekim orta yüzü gençleştirmek ve bu yüz estetiği alanını yeniden yapılandırmak için dolgu maddeleri kullanmaktadır. Estetik gençleştirmede yüz dolgusu kullanılırken orta yüzün odak noktalarından biri olduğu yazarların inancıdır. Yapısal sınırları nedeniyle hacimlendirme sınırlarının oldukça net olduğu şakakların aksine, orta yüz bu net sınırlara sahip değildir. Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) talebi üzerine, tedavi, güvenlik ve etkililik verilerini yakalamak için kullanılabilecek yüz alt bölgeleri tanımlandı. Üç orta yüz alt bölgesi tanımlandı—zigomatikomalar bölge, anteromedial yanak ve submalar bölge. Tüm sonuçlar yüz alt bölgelerinde benzer olduğundan, bu makale genel orta yüz hacim açığı sonuçlarına odaklanmaktadır. Orta yüz belirginliği ve odak noktası dolgunun yerine göre şu şekilde değişebilir:

1. Lateral zigoma (lateral kantustan oral komissura çizilen bir çizginin laterali), orta yüzün genişliğini artırır ve odak noktasını laterale kaydırır

2. Midcheek (Hinderer çizgisinin üzerinde, lateral kantustan oral komissür çizgisine medial; orta yüzün anterior projeksiyonu, odak noktasını mediale kaydırabilir)

3. Submalar (lateral kantustan oral komissüre bir çizgi ve Hinderer çizgisinin altında), odak noktasını kaydırın.

Tedavi Hedefleri ve Planlanan Sonuçlar

Orta yüz büyütmede amaç, basitçe hacim kaybını düzeltmekten, orta yüzün şeklini önemli ölçüde değiştirmeye, dolgu maddelerinin doğal olmayan yerlere yerleştirilmesine kadar değişebilir. Hastayla görüşmek ve yüz yapılarını değerlendirmek için çok zaman harcanmalıdır. Yazarların deneyimlerine göre, çoğu yüz asimetriktir ve genellikle yüzün bir tarafı diğerinden daha genç görünür. Bu tür bulgular hastaya bildirilmelidir. Ayrıca yazarlar, yüz dolgusu ilk adımın, simetri için kontralateral tarafa enjekte ederken daha genç tarafı şablon olarak kullanmak olduğuna inanmaktadır. Yakın simetriye ulaşıldığında, iki taraflı yüz yapılarını daha da geliştirmek için her iki tarafa daha fazla enjeksiyon yapılabilir.

İşlem Öncesi Planlama ve Hazırlık

Hasta ve hekim karşılıklı olarak istenen sonuca karar verdikten sonra en az 3 kez yüz fotoğrafları çekilmelidir. Bu görünümler frontal ve bilateral obliği içermelidir. Yazarlar, zigomanın yüksekliğindeki ve genişliğindeki varyasyonlar ve elmacık kemiği çıkıntısındaki ince asimetriler gibi ayrıntıları aramak için genellikle basılı fotoğrafları değerlendirdiler. Orta yüzden çevre estetik birimlere geçişteki farklılıklar fotoğrafik olarak da gözlemlenebilmektedir. Ayrıca bu fotoğraflar, aynaya bakıldığında gözden kaçmış olabilecek ince bulguları hastaya iletmeye yardımcı olabilir (Şekil 6).

Şekil 6. Çalışmada tanımlanan üç alt bölge. (Jones D, Murphy DK. Orta yüz hacim açığı için hacim kazandıran hyaluronik asit dolgu maddesi: Pivot tek kör randomize kontrollü bir çalışmanın 2 yıllık sonuçları. Dermatol Surg 2013;39:1603; izinle.)

Hasta Konumlandırma

Orta yüzün yumuşak doku yapıları nispeten hareketlidir; bu nedenle değerlendirme ve tedavi sırasında hastanın başı dik konumda olmalıdır. Ayrıca bu yüz yapısı 3 boyutlu ve geometrik olarak karmaşıktır. Küçük değişiklikler büyük görsel farklılıklar yaratabilir. Hekim, tedavi koltuğunda serbestçe hareket edebilmeli ve daha iyi bir 3 boyutlu sonuç için sonucu aşamalı olarak farklı bakış açılarından değerlendirebilmelidir.

Prosedürel Yaklaşım

Çoğu durumda, enjeksiyonlar zigomanın periosteumu üzerinden lateral olarak başlatılır. Yazarlar, zigomanın orta yüzü supralateral yönde kaldırmak için sağlam ve güvenilir bir temel sağladığına inanmaktadır. Enjektörün tüm yüzü tanıması ve çevredeki diğer yüz estetik birimlerine 3 boyutlu bir şekilde doğal bir geçiş yaratması gerekir.

Olası Komplikasyonlar ve Yönetimi

Olumsuz olayların çoğu, genellikle 7 ila 10 gün içinde düzelen şişlik ve morarmayı içerir. İlişkili riskler ve komplikasyonlar arasında asimetri ve düzensizlikler, enfeksiyon, cilt nekrozu ve körlük sayılabilir.

İşlem Sonrası Bakım

Tedavi edilen bölgeye iyice masaj yapılır ve hastadan tedavi edilen bölgeye soğuk kompres uygulaması istenir. Ayrıca olağandışı bir ağrı veya cilt renginde beklenen hassasiyet, şişlik ve morarma dışında değişiklik olursa, hastadan hemen araması istenir.

Rehabilitasyon ve İyileşme

Hasta ertesi gün normal aktivitelerine dönebilir.

Sonuçlar

İdeal sonuç, yüzün geri kalan özellikleriyle uyum içinde daha genç ve çekici bir orta yüzün restorasyonudur.

Jawline Hacimlendirme

Tedavi Hedefleri ve Planlanan Sonuçlar

Herhangi bir yüz bölgesinde olduğu gibi, doğru değerlendirme ve tedavi planı, doğal, genç ve daha çekici bir görünüm yaratmak için çok önemlidir. Yüzün bu bölgesinin, dahil olan yapısal değişkenlerin sayısına bağlı olarak değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi daha zordur.

1. Mandibular açının konumu ve belirginliği

2. Mandibula uzunluğu

3. Derinin ve deri altı dokunun kalınlığı

4. Çenenin yüksekliği, çıkıntısı ve genişliği

5. Servikomental açı

İşlem Öncesi Planlama ve Hazırlık

Kapsamlı bir değerlendirme, diğer faktörlerin yanı sıra cilt ve deri altı dokuların kalınlığının, yüzün doğal asimetrilerinin, kemik yapılarının ve yüz prosedürleri ve ameliyatlarının geçmişinin değerlendirilmesini içerebilir. Uygulayıcının parotik bez, masseter kası, kan damarları ve sinirler gibi enjeksiyon bölgelerinin yakınındaki anatomik yapıları iyi bilmesi gerekir.

Hasta Konumlandırma

Bu yüz estetiği ünitesini çevreleyen yumuşak doku nispeten hareketlidir ve baş ve boynun pozisyonuna göre yer değiştirebilir. Değerlendirme ve tedavi sırasında hastanın dik oturma pozisyonunda olması gerekir. Yüzü farklı açılardan görebilmek için enjektörün tedavi koltuğu etrafında hareket edebilmesi ve ayrıca alt çenenin alt kenarını görselleştirebilmesi gerekir.

Prosedürel Yaklaşım

Yazarlar, resimlerde açıklandığı gibi çene hattını şekillendirmek için genel bir kılavuz önermektedir. Genç bir çene çizgisi genellikle, tragusa bitişik kulak kepçesinin açısına paralel hayali bir çizgiyi kesen mentumdan yumuşak bir geçişten oluşur. Kötü tanımlanmış bir kemik konturu olan hastalar için bu topografik kılavuz, estetik açıdan hoş bir çene hattı oluşturmak için kullanılabilir. Bu prosedürün amacı, en güvenli ve en etkili prosedür ve ürünü kullanarak en optimal estetik sonucun elde edilmesini içerir. İlk yazarın mevcut tercihi, belirli bir birey için en iyi estetik sonucu elde etmek için gerekenlere dayanmaktadır. Son on yıldan yola çıkarak, gelecekteki dolgu maddeleri, amaçlanan yapısal dokulara daha da spesifik olabilir. Bu tercih, bu kemikli yapının sağlam ve yontulmuş bir şekilde büyütülmesini sağlayan bu ürünlerin fiziksel özelliklerine dayanmaktadır.

Olası Komplikasyonlar ve Yönetimi

Güvenlik nedenleriyle ve daha iyi estetik sonuç için, enjeksiyon noktası başına 0,1 ml veya daha az küçük hacimler uygulanmalı ve masaj yapılmalıdır. Geçmişte yazar, akış hızını azaltmak ve enjekte edilen hacmi daha iyi kontrol etmek için 29 gauge bir iğne kullanarak 1,5 ml kalsiyum hidroksilapatit ile karıştırılmış 0,26 ml %1 veya %2 lidokain (sade) kullanmıştı.

İşlem Sonrası Bakım

Hastalara çiğneme ile oluşan şişlik, morarma ve ağrı konusunda danışmanlık yapılır. Tüm hastalar soğuk kompres ile taburcu edilir. 3 gün boyunca günde iki kez yaklaşık 2 ila 3 dakika süreyle bölgeye masaj yapmaları istenir.

ÖZET

FDA onaylı sentetik dolgu maddelerinin kullanıma girmesinden bu yana bu ürünlerin yüz dolgunlaştırma ve yeniden yapılandırmada kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Ameliyatsız prosedürlere olan talep artmaya devam ediyor ve yeni cihazlar sürekli gelişiyor. Ameliyatsız hacim kazandırma ve şekillendirme seçenekleri, daha fazla doktor ve hasta dolgu maddelerinin sağlayabileceği sonuçları öğrenip deneyimledikçe gelişmeye devam ediyor.

Kaynak: Pubmed

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön
error: İçerik Korumada !!
Konuşmayı Başlat
Canlı Destek
Merhaba 👋,
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?